Om Framtidens Bredband

Fibernätet för dig som hyr lägenhet eller lokal av något av de allmännyttiga fastighetsbolagen i Göteborg.

Framtidens Bredband är ett så kallat öppet fibernät för digitala tjänster – tv, bredband och telefoni. Det byggs av Framtidenkoncernen, där alla allmännyttiga bostadsbolag i Göteborg, liksom GöteborgsLokaler, ingår. Det är tillgängligt för dig som är hyresgäst i allmännyttan.

Framtidens Bredband hör till marknadens modernaste och snabbaste nät. Det är ett bredbandsnät med optisk fiber, vilket ger hög kapacitet i båda riktningar. Installationen avslutas i lägenheten eller lokalen med en så kallad mediabox. I lägenheten sitter den oftast i hallen eller i vardagsrummet. Hyr du lokal hittar du den oftast vid elcentralen. Att Framtidens Bredband är ett öppet nät innebär att alla leverantörer av tv-, telefoni- och internettjänster är välkomna. Som hyresgäst väljer du fritt bland de leverantörer som är tillgängliga i Framtidens Bredband. Utbudet kan komma att ändras.

Under Tjänster hittar du all information du behöver om vilka leverantörer och tjänster som finns att välja på, liksom aktuella erbjudanden och priser. Där kan du också beställa tjänster.

Alla bostadsbolagen.png